Privacy en Disclaimer

Privacy Policy Hairextensions Kampen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-05-2018.

Hairextensions Kampen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51724375 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hairextensions Kampen
Geerstraat 32
8261 HM Kampen
06 14839790
info@hairextensionskampen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hairextensions Kampen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salondianarijssen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hairextensions Kampen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Uw bezoek aan de website zo veilig mogelijk te maken

Bij een bezoek aan onze website, webshop, het plaatsen van een bestelling of contact zoeken met ons. Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij wij gegevens van u verzamelen.

Review schrijven
Wanneer u een productreview schrijft worden de volgende gegevens gepubliceerd en zijn dus zichtbaar voor iedereen:

 • Naam
 • De review
 • E-mailadres

In de review kiest u zelf welke informatie u publiceert. Het is dus mogelijk dat u hierdoor te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij uiteraard de informatie die u hebt gepubliceerd. Tevens verzamelen wij uw e-mailadres als je ingelogd bent en een review schrijft. Zo kunt u de reviews die jij hebt geschreven ook altijd terugvinden in uw account. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Afspraak maken via 1kappers.nl
Maakt u een afspraak bij ons voor een behandeling in de Salon aan de Geerstraat in Kampen via 1kappers.nl? Lees dan het privacy statement hier.

Bestelling plaatsen in de webshop (zonder of met account)
Wannuur u bij ons een bestelling plaatst hebben we verschillende gegevens van u nodig. Dit zijn:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Achternaam
 • Bezorg- en Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens

Deze gegevens zijn nodig om de betaling te ontvangen en ervoor te zorgen dat uw bestelling bij u thuis komt. Het e-mailadres vragen we zodat we u een bevestiging met overzicht van uw bestelling kunnen sturen, alsook de factuur. Het telefoonnummer gebruiken we vooral om u, indien nodig, op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent uw bestelling.

Wanneer u bij ons met een account bestelt (die kunt ook tijdens het bestellen aanmaken), dan bewaren we de gegevens net zolang als dat u uw account wil behouden. Immers, de reden dat u een account hebt aangemaakt is waarschijnlijk omdat u niet steeds alle informatie opnieuw wil invullen.

Aanvullende gegevens die u terugvindt in uw account zijn:

 • eerdere bestellingen;
 • adresboek;
 • verlanglijstje;
 • geschreven reviews.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hairextensions Kampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hairextensions Kampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hairextensionskampen.nl.

SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, worden uw gegevens versleuteld verzonden (https://) omdat de Hairextensions Kampen gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van Hairextensions Kampen, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hairextensions Kampen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hairextensions Kampen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het gebruik van first party functionele cookies

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde first party functionele cookies. De gegevens die hierin opgeslagen worden, zijn uitsluitend bedoeld om de gebruikservaring van deze website te optimaliseren. De gegevens worden niet gebruikt voor tracking of tracing. Op het moment dat u de browser sluit worden deze gegevens op uw computer verwijderd.

Het gebruik van third party Google Analytics cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de beheerder van de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geeigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wilt cookies verwijderen of uitschakelen?
Houd er dan rekening mee dat onze webshop en website misschien niet meer optimaal zal werken. Hieronder vind u per browser hoe u cookies kunt uitschakelen:

Social Media
In onze webwinkel en op onze website zijn social media buttons opgenomen. Wanneer u op zo’n button klikt plaatst de betreffende social media partij een cookie op je computer. Om hier meer over te weten komen kunt u het beste de privacyverklaring van het social media platform zelf raadplegen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hairextensions Kampen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hairextensionskampen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hairextensions Kampen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel en website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden uw aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Algemene voorwaarden webshop
Algemene voorwaarden

Contactgegevens:
Hairextensions Kampen
Geerstraat 32
8261 HM Kampen
06 14839790
info@hairextensionskampen.nl